ZGRADApro program za stanoupraviteljske tvrtke

Program je rađen za Windows platformu (Win3.11/Win95/Win98/WIN NT), te ga odlikuje efikasnost i lakoća upotrebe, kao i kraće vrijeme osposobljavanja.U praksi se pokazao jako stabilan i pouzdan za što su potvrda firme koje ga koriste uspješno već od 1998 godine Namjenski je pisan za poduzeća koja se bave održavanjem i upravljanjem stambenim zgradama, što znači da upravitelju u svakom trenutku pruža mogućnost trenutnog uvida u sve vitalne podatke koji su od interesa kako njemu tako i predstavnicima suvlasnika.Sve ove podatke kao i uplatnice moguće je isprintati kroz desetak raznih izvještaja.
Kratki pregled funkcija:

 • evidencija podataka o svim zgradama
 • evidencija stanara po zgradama
 • stanje žiro računa zgrade (iznos prihoda,iznos rashoda,ukupno uplaćeno,ukupno neuplaćeno)
 • zaduženja stambene pričuve (kreiranje uplatnica) mjesečno/tromjesečno/polugodišnje
 • automatizirani ispis uplatnica mjesečno/tromjesečno/polugodišnje/(pojedinačno)
 • po zgradama lista salda stanara : zaduženje-uplata , te zbirno za cijelu zgradu
 • kartica stanara (kronološki pregled zaduženja i uplata, te iznos salda stanara)
 • po zgradama lista stanara sa popisom neplaćenih uplatnica po mjesecima, te ukupni iznos
 • po zgradama lista stanara sa popisom plaćenih uplatnica po mjesecima, te ukupni iznos
 • evidencija vraćenih i nepoznatih uplatnica
 • evidencija obavljenih radova po kategorijama
 • evidencija računa za izvršene radove na zgradi
 • evidencija dodatnih prihoda zgrade
 • evidencija neplaćenih računa zgrade po partnerima
 • automatsko kreiranje i ispis opomena stanarima po zgradama

Pregled izvještaja za ispis na printer:
 • automatski ispis uplatnica mjesečno/tromjesečno/polugodišnje
 • popis zgrada pod upravom
 • popis zgrada sa popisom stanara
 • po zgradi popis stanara sa popisom neplaćenih mjesečnih uplata
 • po zgradi popis stanara sa popisom plaćenih mjesečnih uplata
 • ispis kartice stanara gdje se kronološki vidi slijed zaduženja i uplata, te na kraju stanje salda
 • ispis opomene pojedinom stanaru
 • ispis opomene stanarima jedne zgrade
 • ispis opomena pred utuženje
 • ispis prihoda zgrade po datumu sa stanjem ž.računa
 • ispis rashoda zgrade po datumu sa stanjem ž.računa
 • ispis godišnjeg plana održavanja po kategorijama sa stanjem ž.računa


CIJENA

ZGRADApro-cijena osnovnog modula.....995,42EUR

U cijenu je uključena instalacija i podešavanje aplikacije, te puna obuka korisnika za rad.