UREDpro aplikacija za uredsko poslovanje- urudžbeni zapisnik, digitalni arhiv

 • prilagođenje za rad na svim operativnim sustavima Windows
 • namijenjen je administrativnom osoblju koje poznaje pravila uredskog poslovanja
 • predmeti se dijele na dokumente upravnog ili neupravnog postupka
 • obzirom da je registriranje predmeta kroz program prilagođeno
 • uvođenju u već postojeće knjige, odnosno evidenciju (UPISNIK UPRAVNIH PREDMETA, URUDŽBENI ZAPISNIK, INTERNA DOSTAVNA KNJIGA, REGISTAR UPRAVNIH I   NEUPRAVNIH PREDMETA), nije problem da osoblje u vrlo kratkom roku savlada novi način rada • usklađen je sa važećim sustavom za klasifikaciju Uredbe o uredskom poslovanju(NN 38/87 i 42/88), te uputom za provođenje Uredbe o uredskom poslovanju (NN 49/87 i 38/88)
 • obuhvaćeno je evidentiranje svih dokumenata koji se mogu naći u javnoj ustanovi
 • brzina unošenja i evidentiranja podataka znatno je bolja nego klasičnom metodom jer se izbjegava upisivanje jednog predmeta/akta u više knjiga.
 • Naime predmet/akt upisan u jednu knjigu odmah se automatski prebacuje i u ostale knjige. Tako npr. akt koji zavedemo u Urudžbeni zapisnik , automatski se prebaci i u Internu dostavnu knjigu i u Registar neupravnih predmeta


 • pretraživanja trenutno daju tražene podatke, a organizirana su vrlo jednostavno; po nazivu predmeta , datumu primitka,org. jed. ili brojčanim oznakama (klasa ili ur.broj)
 • popis neriješenih predmeta sa sumarumom : broj prenesenih/neriješenih/riješenih predmeta, broj žalbi, broj riješenih u   roku/van roka,... i to sve po odjelima ili po upravnim područjima, dostupan je trenutno u svakom momentu tijekom godine
 • preglednost unešenih podataka postignuta je mogućnošću ispisa cijelog niza izvješća; dnevnim ili godišnjim izvješćima ili   ispisom knjiga
 • napisan je na temelju dugogodišnjeg iskustva administrativnih djelatnika - jednostavan je za izobrazbu i uporabu

IZVJEŠĆA:
 • Dnevna izvješća svih iz svih knjiga, po odjelima, sa potpisivanjem primitka
 • Trenutna godišnja izvješća automatski se generiraju iz knjiga upravnih i neupravnih predmeta:
 • ukupno zaprimljenih
 • ukupno riješenih
 • ukupno neriješenih
 • u roku, van roka,br. žalbi,...
 • sa prepisom neriješenih predmeta
 • Izvještaj o poslanoj/primljenoj pošti, računima
 • Tiskanje košuljica upravnih/neupravnih predmeta

KNJIGE:
 1. KNJIGA UPRAVNIH PREDMETA UP/I
 2. KNJIGA NEUPRAVNIH PREDMETA
 3. INTERNA DOSTAVNA KNJIGA
 4. REGISTAR UPRAVNIH PREDMETA
 5. REGISTAR NEUPRAVNIH PREDMETA
 6. KNJIGA PRIMLJENE/ODASLANE POŠTE
 7. KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA
 8. KNJIGA PRIMLJENIH ČASOPISA


CIJENE APLIKACIJE I MODULA

 • UREDpro klijent, 1lic ....730,00 EUR
 • UREDpro server +1 lic ..1128,14EUR
 • SCANpro 1 lic...............517,62 EUR

U cijenu je uključena instalacija i podešavanje aplikacije, te obuka korisnika za rad.