Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom


Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 115/16.) odredbe koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017. su: Promijenjen je članak 3. koji određuje obveznika fiskalizacije, pa se obveznikom fiskalizacije od 1. siječnja smatra:

  1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak
  2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost su osobe koje obavljaju:
  • djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti
  • djelatnosti slobodnih zanimanja
  • djelatnost poljoprivrede i šumarstva, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.