Izmjene Zakona o fiskalizaciji

Novine od 1.1.2017.


Programsko rješenje
Obveznik fiskalizacije radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa dužan je koristiti programsko rješenje koje omogućava postupanje u skladu s odredbama Zakona, odnosno programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa. Za ispravnost programskog rješenja odgovorni su obveznik fiskalizacije te proizvođač ili održavatelj programskog rješenja, a Zakonom su propisanei novčane kazne za kršenje ovih odredbi.


Blagajnički maksimum fizičke osobe obveznika poreza na dobit
Fizička osoba obveznik poreza na dobit visinu blagajničkog maksimuma određuje kao mikro, mali ili srednji subjekt, zavisno od veličine obveznika fiskalizacije sukladno kriterijima iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Prema sada važećim odredbama fizičke osobe obveznici poreza na dobit mogli su odrediti blagajnički maksimum, kao i obveznici fiskalizacije obveznici poreza na dohodak, najviše u iznosu 10.000,00 kn.


Nadzor
Nadzor nad provedbom ovog Zakona uz Ministarstvo financija, Poreznu upravu, obavljat će i Carinska uprava. Ako se tijekom nadzora utvrdi da obveznik fiskalizacije ne provodi postupak fiskalizacije na način opisan Zakonom, poreznom obvezniku može se naredbom privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena, a najdulje 8 dana od dana izdavanja naredbe (prema sada važećim odredbama nema vremenskog ograničenja).


Novine od 1.7.2017.


Mali obveznik fiskalizacije
Iz odredbi Zakona briše se pojam ‘’mali obveznik fiskalizacije’’. Time obveznici fiskalizacije koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnom iznosu (tzv. paušalisti) postaju obveznici primjene fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja. Dakle, paušalisti više neće moći račune izdavati iz knjige računa.


Dostavljanje podataka u sustav fiskalizacije
Obveznici fiskalizacije dužni su MF-PU dostaviti podatke o:

  • proizvođaču ili održavatelju programskog rješenja, elektroničkim putem;
  • svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost putem sustava ePorezna, osim obveznika fiskalizacije koji nema obvezu korištenja ePorezna. Obveznik fiskalizacije koji nema obvezu korištenja ePorezna podatke o poslovnom prostoru dostavlja putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije ispostavi PU prema svom sjedištu ili prebivalištu. Zakonom je proširen opseg podataka o poslovnom prostoru koji treba dostaviti PU. Svi obveznici fiskalizacije (i oni koji su već ranije dostavili podatke o poslovnim prostorima) dužni su u roku 30 dana od stupanja na snagu ove odredbe, tj. do 30.7.2017. dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavljaju djelatnost.Prodaja karata ili žetona u putničkom prometu
Zakonom se detaljnije uređuje oslobođenje od obveze fiskalizacije kod prodaje karata ili žetona u putničkom prometu. Obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete u djelatnosti prodaje karata ili žetona za lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave.


Knjiga računa
Računi iz knjige računa moći će se izdavati samo u slučaju ako dođe do potpunog prestanka rada električnog naplatnog uređaja ili ako obveznik fiskalizacije djelatnost obavlja u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka.