• 05.09.2022. Dvojno iskazivanje cijena u Kn i EUR

  05.09.2022.: Sve korisnike fiskalnih aplikacije PCcash / FAKTpro obavještavamo da zbog stupanja na snagu Zakona o uvođenja EUR i obveze dvojnog iskazivanja cijena tj. u Kn i dodatno u EUR s prikazom fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 Kn , kao proizvođač aplikacije, smo uskladili aplikacije sa zahtjevima Zakona koje se odnose na promjene koje stupaju na snagu 05.09.2022. i u slučaju čijeg nepridržavanja su zapriječene kazne.Stoga bi se korisnici trebali javiti za termin nadogradnje postojeće aplikacije s novom.

  Više »

 • Nova uredna o uredskom poslovanju NN75/2021

  Uredba o uredskom poslovanju objavljena je u Narodnim novinama br. 75/21., stupa na snagu 10. srpnja 2021. godine. Ovom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave. Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima. Osim na obavljanje poslova državne uprave i provedbu zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na druge poslove iz djelokruga javnopravnog tijela ako posebnim propisom nije drukčije propisano. Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama ove Uredbe dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023.

  Više »

 • Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 01.07.

  Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 115/16.) odredbe koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017. su: Promijenjen je članak 3. koji određuje obveznika fiskalizacije, pa se obveznikom fiskalizacije od 1. siječnja smatra: 1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se...

  Više »