• 09.01.2017. Promjene u sustavu iskalizacije

  Sve korisnike fiskalnih aplikacije PCcash / FAKTpro obavještavamo da zbog promjene na serveru za fiskalizaciju Porezne uprave koje se odnose na sigurnost komunikacije (server više neće podržavati stari SSL protokol nego isključivo novi TLS 1.2.) smo, kao i svi ostali proizvođači softvera, morali izvršiti prilagodbu fiskalnih programa, te bi korisnici trebali nadograditi postojeće aplikacije...

  Više »

 • Izmjene Zakona o fiskalizaciji

  U sklopu porezne reforme, Sabor Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Izmjene i dopune stupaju na snagu od 01.01.2017. godine, osim određenih članaka koji stupaju na snagu 01.07. 2017. godine...

  Više »

 • Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 01.07.

  Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 115/16.) odredbe koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017. su: Promijenjen je članak 3. koji određuje obveznika fiskalizacije, pa se obveznikom fiskalizacije od 1. siječnja smatra: 1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se...

  Više »